Oferujemy komplety modelowe z drewna, materiałów drewnopochodnych, żywicy, aluminium oraz styropianu. Wszystkie modele są produkowane w technologii CNC z użyciem najnowszego oprogramowania w każdej klasie dokładności bez ograniczeń wymiarowych.

Komplety modelowe w zależności od klasy dokładności wykonywane są zgodnie z normą PN-EN 12890:2002

Modelarnia wykonuje również remonty oraz modyfikacje istniejących modeli.

Firma MTM MODELE Sp. z o.o. oferuje także komplety modelowe z drewna (sosna, olcha), materiałów drewnopochodnych wykonanych w innowacyjnej technologii ze zwiększoną żywotnością

Modele odlewnicze wyprodukowane w tej technologii charakteryzują się o 20 % większą żywotnością i następującymi cechach użytkowych:

  • zwiększona stabilność wymiarowa,
  • lepsze zabezpieczenie powierzchni przed mechanicznymi uszkodzeniami również podczas formowania i usuwania modeli z formy,
  • odporność na działanie czynników atmosferycznych, wilgoci z powietrza (mniejszym pęcznienie i odkształcanie się modeli drewnianych w warunkach wilgotnego powietrza),
  • lepsze zabezpieczenie przed oddziaływaniem czynników technologicznych, mniejsze deformacje modeli wywołane jednostronnym nawilgoceniem ciekłych składników mas formierskich (żywic, szkła wodnego, estrów, kwasów, itp.),
  • zwiększenie odporności modeli (drewna) na erozyjne działanie form piaskowych