Nabízíme modelové sady ze dřeva, materiálů na bázi dřeva, z pryskyřic a polystyrénu. Všechny modely jsou vyráběné technologií CNC s použitím nejnovějšího programového vybavení ve všech třídách přesnosti, bez rozměrového omezení.

Modelové sady splňují požadavky normy PN-EN 12890:2002 pro jednotlivé třídy přesnosti.

Modelárna provádí rovněž opravy a modifikace stávajících modelů.

Modely pro formy vyrobené v této technologii charakterizuje o 20% prodloužená životnost a následující užitné vlastnosti:

  • zvýšená rozměrová stabilita,
  • lepší ochrana povrchu před mechanickým poškozením rovněž během formování a vyjímání modelů z formy,
  • odolnost vůči povětrnostním vlivům, vzdušné vlhkosti (menší bobtnání a změny tvaru dřevěných modelů v podmínkách práce ve vlhkém vzduchu),
  • lepší ochrana před působením technologických činidel, menší deformace modelů vyvolané jednostranným zvlhčováním tekutými složkami formovacích hmot (živic, vodního skla, esterů, kyselin, atp.),
  • zvýšená odolnost modelů (dřeva) na erozní působení pískových forem